Thursday, March 30, 2006

AJAX + JSON ??

วันนี้ได้ลองอ่าน หน้านี้ แล้วเพิ่งเห็นว่า Javascript มันมีวิธีการ Convert XML ให้กลายเป็น Object Notation ได้ด้วย ..
ดูๆ แล้ว ง่ายกว่าการมานั่ง nextchild(), getElementByTagName() มากมาย ..

JSON ??

วิธีการ Convert ดูง่ายๆ ก็แค่ ..

var json_data = http_request.responseText;
var the_object = eval("(" + json_data + ")");


เดี๋ยวมีเวลาคงจะได้เล่นเนอะ ..
เผื่อดูแล้วจะง่ายขึ้น ..