Friday, March 2, 2007

SVN ใน Zend Studio

วันนี้ฮันท์สอนใช้ SVN ในการจัดการ source ของงาน ..
แต่พอลองใช้ Zend Studio ในการจัดการ SVN กลับเจอว่า ..

Server certificate verification failed: issuer is not trusted

เอ๋อรับประทานเลยจิ - -" ,, ก็คิดว่าเพี้ยนแล้ว .. .


ปรากฎว่าเมื่อลอง Search ใน Google แล้ว ,, ก็ปรากฎพบคำตอบมา

http://www.zend.com/support/knowledgebase.php?kbid=183&view_only=1

ทำตามแล้วก็ได้เลย ..
ซึ่งนั่นก็แปลว่า .. ก่อนที่เราจะทำการ Checkout svn ใหม่ๆ ,,
เราต้องทำการ Manual Checkout ก่อนครั้งนึง
เพื่อให้ตัว SVN Client มันทำการจำ Certificate ของ Server ..

ทางลงตรงกลาง .. ของสถานีช่องนนทรี

วันนี้เอากล้อง Canon A95 ที่มันเสีย กับ A60 ของแม่ที่เสียด้วยอาการคล้ายคลึงกันไปเคลม
นั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีช่องนนทรี กลับไปเห็นอะไรแปลกตาแปลกใจ ..

มีทางลงจากสถานีช่องนนทรี ตรงเกาะกลางถนน !

ตอนแรกตกใจ นึกว่าตาฝาด
ก็เลยลองไปถามยามดู

ยามบอกว่า .. ตรงนั้นคือ ป้ายรถเมล์
เพราะมีรถเมล์สายหนึ่ง ที่วิ่งเลี้ยวขวาที่ตรงทางแยกข้างหน้า
รถเมล์ก็จะสามารถจอดหยุดที่ป้ายตรงกลางถนนนี้ได้ ส่งผู้โดยสาร
แล้วก็ .. วิ่งเลี้ยวขวาได้ตามปกติ

เออวุ๊ย .. เพิ่งรู้ว่าเมืองไทยเขาก็คิดอย่างนี้ได้ ,,
หรือว่าเป็นเพราะว่า สร้างสถานีใกล้ทางแยกเกินไปหว่า - -?