Thursday, September 20, 2007

แบบทดสอบ BMTI

วันนี้อาจารย์วีระ ให้แบบทดสอบ BMTI มาทำในคาบ Computer Simulation
อาจารย์บอกว่า มันจะสามารถวัดความสามารถได้ว่า เราควรอยู่ในตำแหน่งไหนใน Team Project

สรุปว่าได้แบบ ENTP ครับ
ซึ่งแปลว่า เป็นคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ ผลักดันและขับเคลื่อน Project ได้
เหมือนเป็นคนสั่งการใน Project มากกว่า แต่กลับไม่ใช่นักคิดของ Project ..

นิสัยชอบสั่งการนี่ สรุปว่าได้มากจากใครเนี่ย ๕๕๕

No comments: